Tarih Biliminin Konusu ve Yararlandığı Kaynaklar - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler verilmektedir.

İnsanların geçmişteki her türlü faaliyetini, olayların birbirleriyle olan ilişkilerini, sebep-sonuç, yer ve zaman göstererek belgelere dayalı olarak incelenmesi tarih biliminin konusudur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, tarih biliminin konusu ve yararlandığı kaynaklar hakkında genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada tarih biliminin kapsamına giren konular açıklanmaktadır. Tarih biliminin yararlandığı kaynakların sınıflandırılarak her bir kaynak türüne ait örnekler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler hakkında genel bilgiler açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarih bilimi araştırma yönteminin aşamaları olan tasnif, tarama, tenkit ve terkip ile ilgili detaylı bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, neden tarih öğrenmemiz gerektiği açıklanmaktadır. Canlandırmada, tarihi öğrenmenin bize sağladığı faydalardan bahsedilmekte; sosyal bilim alanlarında kullanılan olgu ve görüş kavramları açıklanarak örneklendirilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu