Tam Nötrleşme - 10.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu canlandırmada aynı derişimde ve aynı miktarda HCl ile KOH tepkimeye girdiği zaman tam nötrleşme olduğu anlatılmaktadır. Hidroklorik asitteki hidrojen iyonları ile potasyum hidroksitteki hidroksit iyonlarının birleşerek suyu oluşturduğu anlatılmaktadır.

Hidroklorik asit çözeltisine aynı miktarda ve derişimde potasyum hidroksit çözeltisini eklediğimiz zaman tam nötrleşme olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu