Sürtünmeyi Etkileyen Faktörler - 9.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, sabit duran ve hareketli cisimler için sürtünme kuvvetleri arasındaki farklar açıklanmakta ve kinetik sürtünme ile statik sürtünme tanımlanmaktadır. Statik sürtünmeye etki eden değişkenler açıklanmaktadır. Ayrıca, statik ve kinetik sürtünme katsayıları anlatılmaktadır.

Sürtünme miktarı sürtünme katsayısı adı verilen sayısal bir büyüklükle gösterilir. Sürtünme katsayısı temas eden iki yüzeyin doğal özellikleri tarafından belirlenen bir sayıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu