Sunumun Hazırlanmasında ve Sunum Sırasında Yapılması Gerekenleri Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, ”Çocuk ve Spor” konulu sunumu yapan öğrencinin, sunumdan önce, sunum sırasında ve sunumdan sonra yapılması gerekenlerden hangilerine uyduğunun belirlenmesi istenmektedir.

Sunumu yapan kişi sunuma “Hoş geldiniz!” mesajıyla başlayarak kendini tanıtmalı, ardından sunumun konusu, amacı ve ana hatlarıyla ilgili bilgi vermelidir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu