Su Kirliliğinin Nedenlerini Açıklama - 10.Sınıf

Biyoloji   Çözümlü Örnek

“Su kirliliği, suya organik maddelerin karışması, suya evsel ve endüstriyel atıkların karışması, yer altından gelen sıcak suyun yeryüzüne çıkarken çatlak bölgelerdeki kayaçları çözerek bu kayaçlardaki zehirli kimyasalların açığa çıkmasına neden olması gibi olaylar nedeniyle ortaya çıkabilir. Buna göre, 1 damla yağ, 40-50 mg çözünmüş oksijenin su canlıları tarafından kullanılmasına neden olmaktadır, göllerde ötrofikasyonun meydana gelmesi göllerin kirlenmesine neden olmaktadır, jeotermal kaynaklar su kirliliğine neden olur; durumlarının nedenleri, numaralandırılmış bilgilerden hangileri ile eşleştirilmelidir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu