Su Döngüsü - 10.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.

Yeryüzünde var olan su, Güneş ışınlarının ısıtması ile beraber buharlaşır. Buharlaşan su molekülleri yükselerek havaya çıkar, burada daha soğuk hava ile karşılaşır ve küçülerek yağmur ve karı oluşturarak yeryüzüne geri düşer. Geri dönen suyun bir kısmı yeraltı sularına karışırken bir kısmı da tekrar havaya karışır. Bu olay su döngüsü olarak adlandırılır.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Biyoloji
  • Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilme...
Lisego Tanıtım Videosu