Standart Sapmanın Hesaplanması - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir veri grubunun standart sapmasını bulmak için uygulanması gereken işlem adımları anlatılmaktadır.

Bir verinin standart sapması hesaplanırken;  1. Grubun aritmetik ortalaması bulunur.  2. Her bir verinin aritmetik ortalam ile farkının kareleri toplamı bulunur.  3. Elde edilen toplam veri sayısının 1 eksiğine bölünür ve sonucun karekökü alınır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu