Söyleşme Bağlı Anlatımın Özelliklerini Tespit Etme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, söyleşmeye bağlı metinlerin özellikleriyle ilgili olarak verilen eksik cümlelerin uygun sözcük veya sözcük gruplarıyla tamamlanması istenmektedir.

Söyleşmeye bağlı anlatımda, üzerinde durulan konunun içeriğine göre süre değişik uzunluklarda kullanılabilir. Ancak mutlaka sürede bir sınırlama yapılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu