Somut ve Soyut Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, somut ve soyut anlatımla ilgili verilen cümlelerin boş bırakılan yerlerine gelmesi gereken uygun sözcük ya da sözcük gruplarının seçilmesi istenmektedir.

Soyut anlatımda kapalı imgelere, uzak çağrışımlara başvurulur. Bu nedenle şiirler başta olmak üzere, sanatsal ve felsefi metinlerde soyut anlatım kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu