Sırp İsyanı'nın Başlaması - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Fransız İhtilali sonucu çıkan milliyetçilik akımının etkisi ve Avusturya ile Rusya’nın kışkırtmasıyla Sırpların Osmanlı egemenliğine isyan etmesi anlatılmaktadır.

Avusturya ve Rusya'nın Sırpları kışkırtması ve Sırbistan'daki yeniçerilerin Sırplara kötü davranmaları yüzünden Sırplar 1804'te Osmanlı Devleti'ne karşı silahlı mücadeleye girişmişlerdir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu