Sıralı İkililerin Eşitliği - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, sıralı ikililerin eşitliği, bir örnek üzerinden anlatılmaktadır.

A ve B boş olmayan iki küme ve a ∈ A, b ∈ B olmak üzere, (a, b) şeklinde oluşturulan ikililere sıralı ikili adı verilir. a, sıralı ikilinin birinci bileşeni, b de ikinci bileşenidir. Birinci ve ikinci bileşenleri birbirine eşit iki sıralı ikili birbirine eşittir; a = c ve b = d ise (a, b) = (c, d)'dir. Bu durumun tersi de doğrudur yani (a, b) = (c, d) ise a = c ve b = d'dir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu