Sınıflandırmanın Gerekliliği - 9.sınıf

Biyoloji   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9.sınıf
  • "Simetri, homolog yapılar, kromozom sayısı, protein benzerliği, azotlu boşaltım ürünlerindeki benzerlik, fizyolojik benzerlik, yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri filogenetik (doğal) sınıflandırmanın ölçüt aldığı özelliklerdendir?" sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • “Analog yapılarla ilgili olarak verilen; kökenleri farklı olan yapılardır, görev benzerliğinin önemi yoktur, filogenetik (doğal) sınıflandırmada kullanılan önemli bir ölçüttür, kelebek kanadı ile kanarya kanadı analog yapılardır, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu ilgili ilgili k...
  • “Homolog yapılar ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Kökenleri aynı olan yapılardır, filogenetik (doğal) sınıflandırmada kullanılan önemli bir ölçüttür, görevleri farklı olmalıdır, yarasa kanadı ve balinanın ön yüzgeci homologdur.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birl...
Lisego Tanıtım VideosuPaketlerden Paket Beğen

Sınıf Paketlerinden Sonra Öne Çıkanlar