Sindirim Tepkimelerini Açıklama - 10.Sınıf

Kimya   Çözümlü Örnek

”Sindirimde, büyük moleküllü besin parçacıkları vücudumuzun çeşitli organlarında kana geçecek kadar küçük moleküllere ayrıştırılır. Buna göre I) Karbonhidratların sindirimi ağızda başlar. II) Proteinler, mide ve ince bağırsakta aminoasitlere ayrışır. III) Karbonhidratlar, glikoz halinde kana geçer.' yargılarından hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Kimya
  • ”Glikojenle ilgili olarak: hayvanlarda karaciğerde ve iskelet kaslarında depo edilir, çok sayıda glikozun glikozit bağlarıyla birbirine bağlanması sonucunda oluşur, sentezi sırasında ATP harcanır, sentezi sırasında tüketilen glikoz molekülünün bir eksiği kadar su molekülü açığa çıkar, mantarlarda ve...
  • Bu konu anlatımında, vücudumuzda gerçekleşen solunum tepkimesi ve solunum sonucu oluşan kimyasal bileşiklerin vücudumuzda katıldığı tepkimeler anlatılmaktadır.
  • ”Besindeki kimyasal bağ enerjisinden yararlanılır, tüm canlıların kullandığı enerji formu olan ATP üretilir, hücre içinde canlılık olayları devam ettirilir: tüm canlılarda gerçekleşen solunum reaksiyonları sayesinde yukarıda verilen olaylardan hangileri gerçekleşir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla ...
Lisego Tanıtım Videosu