Simya ve Önemi - 9.Sınıf

Kimya   Canlandırma

Bu konu anlatımında, tuz, altın, kil gibi bazı maddelerin insanlar tarafından ilk kez sınama-yanılma metodu ile bulunduğu anlatılmakta, simya ve simyacı kavramları açıklanmakta ve simyanın kimya bilimine yaptığı katkılara örnekler verilmektedir.

Diğer madenleri altına çevirme ve ölümsüzlük iksirini elde etme uğraşlarına simya, simya ile uğraşan insanlara da simyacı denir.

Lisego Tanıtım Videosu