Şiirdeki Ahenk Ögelerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, şiirde ahengi sağlayan unsurlarla ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunun belirlenmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, coşku ve heyecana bağlı anlatımda kullanılan ahenk unsurları olan ölçü, uyak, redif, iç uyak, aliterasyon, asonans, ses akışı, vurgu ve tonlama açıklanmıştır. Her biri ile ilgili örnekler verilmektedir.

Aliterasyon, dizelerde aynı ünsüz sesin tekrarlanmasıyla oluşur.Asonans, dizelerde aynı ünlü sesin tekrarlanmasıyla oluşur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu