Sıfatların, Kelime Gruplarının Oluşumundaki İşlevleri - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, örnek olarak verilen kelime gruplarıyla kelime gruplarına ilişkin açıklamaların eşleştirilmesi beklenmektedir.

Sıfatların isimlerle oluşturdukları söz gruplarına sıfat tamlaması denir. Bu tamlamalarla bir ya da birden çok sıfatın, bir ya da birden çok ismi nitelediği ya da belirttiği kelime grupları oluşturulur. Sıfat tamlamalarında tamlayan sıfat, tamlanan ise isimdir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu