Sıfatlarda Pekiştirme ve Derecelendirme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, verilen cümlelerde yer alan pekiştirme sıfatları ve derecelendirme belirten sıfatlar ile ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarının belirlenmesi istenmektedir.

Sıfatlarda pekiştirme ikilemelerle ve “m,p,r,s” ünsüzleriyle yapılabilir. Sıfatlarda derecelendirme ise “pek, çok, daha, en...” gibi kelimelerle yapılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu