Sıfatlarda Pekiştirme ve Derecelendirme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerde yer alan pekiştirme sıfatları ve derecelendirme belirten sıfatlar ile ilgili verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduklarının belirlenmesi istenmektedir. Alıştırmayı tamamlayan konu anlatımı bölümünde, sıfatlarda pekiştirme ve pekiştirme yolları ile sıfatlarda derecelendirme örnekler ile açıklanmaktadır.

Sıfatlarda pekiştirme ikilemelerle ve “m,p,r,s” ünsüzleriyle yapılabilir. Sıfatlarda derecelendirme ise “pek, çok, daha, en...” gibi kelimelerle yapılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu