Sıcaklığın Enzim Etkinliğine Etkisi - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ”optimum sıcaklık” kavramı tanımlanarak sıcaklığın enzim etkinliğine etkisi açıklanmaktadır.

Her enzim belirli bir sıcaklık aralığında çalışır. Enzimin en iyi çalıştığı sıcaklık değeri “optimum sıcaklık” olarak isimlendirilir. Sıcaklık enzimin çalıştığı bu değerin daha altında veya daha üstünde olursa, enzim etkinliğinde düşüş gözlemlenir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu