Sesin Madde ile Etkileşimi - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, bir engelle karşılaşan ses dalgalarının madde ile etkileşimi sonucunda nasıl soğurulduğu, yansıdığı ve iletildiği anlatılmaktadır.

Ses dalgaları madde ile farklı şekillerde etkileşir. Bir engelle karşılaşan ses farklı oranlarda hem geçirilir gem soğurulur hem de yansıtılır. Bu nedenle odaların ses geçirmesini engellemek için sesi yansıtma oranı düşük, soğurma oranı yüksek cam yünü ve strafor gibi maddeler tercih edilmelidir. Ayrıca duvarların ortasına da ses iletimini azaltmak için ses geçirme özelliği düşük olan hava boşluğu koyulmalıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu