Sesin Frekansı ve Genliği - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, ses dalgalarının özellikleri olan frekans ve genlik kavramları anlatılmaktadır. İnce ses ve kalın seslerin oluşumunun frekansla olan ilişkisi ve sesin şiddetinin bağlı olduğu etkenler anlatılmaktadır.

Titreşim sonucunda da ses oluşur. Ses kaynakları çok hızlı titreşirse ince, yavaş titreşirse kalın ses oluşur. Birim zamandaki titreşim sayısının, frekans olarak adlandırıldığını biliyoruz. Sesin yüksekliği frekansına, yani birim zamandaki titreşim sayısına bağlıdır. Frekansı fazla olan ses kaynaklarından ince ses, frekansı düşük olan ses kaynaklarından da kalın ses duyarız.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu