Seri Bağlı Dirençler - 10.Sınıf

Fizik   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Fizik
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı devrelerin özellikleri anlatılmaktadır. Etkinlikte, pil, ampul, devre anahtarı gibi devre elemanlarını kullanarak basit seri bağlı devreler kurulması istenmekte ve seri bağlı devre özellikleri incelenmektedir. Kısa devre kavramı da anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri bağlı ampullerden oluşan elektrik devreleri ve bu ampullerden aynı elektrik akımının geçtiği anlatılmaktadır. Ayrıca seri bağlı, özdeş ampullerin (lambaların) parlaklıklarının aynı olduğu anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, seri ve parallel bağlı devrelerde Ohm yasası  kullanarak devredeki  farklı noktalardan geçen akımın ve devredeki dirençlerde oluşan potansiyel farkın nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır. 
Lisego Tanıtım Videosu