Sanayi İnkılabı'nın I. Dünya Savaşı'na Etkileri - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabı'nın Birinci Dünya Savaşı'na zemin hazırlaması anlatılmaktadır. Avrupa devletlerinin sömürge edinme sürecinde Almanya ve İtalya'nın geride kalması ve yeni sömürgeler edinme yarışı sırasında oluşan gergin politik havanın Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden biri olduğu açıklanmaktadır.

Sanayi inkılabının sonucu olarak, Avrupalı devletler arasında hammmade ve pazar elde etmede bir rekabet başladı.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, modern düşünce yöntemiyle gelişen bilimin teknolojiye etkisi anlatılmakta, Fransız İhtilali ile beraber gelişen teknolojinin Sanayi İnkılâbı'nın meydana gelmesini sağladığı açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı’nın tanımı yapılmakta ve insan gücü yerine makine gücüyle çalışan bir endüstrinin getirdiği sosyal sorunlar anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı'nın İngiltere'de ortaya çıkışı, Avrupa ve Amerika'ya yayılması ve gelişmesi anlatılmaktadır. Sanayi İnkılâbı öncesi durum özetlenmekte, buhar motorunun icat edilmesi, otomobilin icadı, seri üretime geçilmesi gibi önemli olayların Sanayi İnkılâbı'nın gelişimine et...
Lisego Tanıtım Videosu