Sanayi İnkılabı'nın Ekonomiye Etkileri - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılabı’nın neden olduğu ekonomik sorunlar incelenmektedir. Artan üretimle beraber ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacı ve bu ihtiyacın sömürgeler yoluyla çözülmesi anlatılmakta, İngiltere ve Fransa'nın sömürge olarak aldığı bölgeler incelenmekte ve tüm bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkisi açıklanmaktadır.

Sanayi inkılabıyla birlikte Avrupa'daki üretim büyük oranda artarken, ham madde bulma ve üretileni satma ihtiyacı ortaya çıktı, bu da Avrupa ülkelerini sömürge arayışına yönlendirdi.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, modern düşünce yöntemiyle gelişen bilimin teknolojiye etkisi anlatılmakta, Fransız İhtilali ile beraber gelişen teknolojinin Sanayi İnkılâbı'nın meydana gelmesini sağladığı açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı’nın tanımı yapılmakta ve insan gücü yerine makine gücüyle çalışan bir endüstrinin getirdiği sosyal sorunlar anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı'nın İngiltere'de ortaya çıkışı, Avrupa ve Amerika'ya yayılması ve gelişmesi anlatılmaktadır. Sanayi İnkılâbı öncesi durum özetlenmekte, buhar motorunun icat edilmesi, otomobilin icadı, seri üretime geçilmesi gibi önemli olayların Sanayi İnkılâbı'nın gelişimine et...
Lisego Tanıtım Videosu