Sanayi İnkılabı’nın Günümüze Etkisi - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılabı’nın etkilerinin günümüze kadar geldiği ayrıca aydınlanma çağı ve Sanayi İnkılabı’nın modern bilimsel düşüncenin yanı sıra, modern tıp ve modern teknolojinin temellerini oluşturduğu anlatılmaktadır.

Sanayi inkılabıyla başlayan teknoloji alanındaki gelişmeler günümüzde de sürmektedir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, modern düşünce yöntemiyle gelişen bilimin teknolojiye etkisi anlatılmakta, Fransız İhtilali ile beraber gelişen teknolojinin Sanayi İnkılâbı'nın meydana gelmesini sağladığı açıklanmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı’nın tanımı yapılmakta ve insan gücü yerine makine gücüyle çalışan bir endüstrinin getirdiği sosyal sorunlar anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı'nın İngiltere'de ortaya çıkışı, Avrupa ve Amerika'ya yayılması ve gelişmesi anlatılmaktadır. Sanayi İnkılâbı öncesi durum özetlenmekte, buhar motorunun icat edilmesi, otomobilin icadı, seri üretime geçilmesi gibi önemli olayların Sanayi İnkılâbı'nın gelişimine et...
Lisego Tanıtım Videosu