Sanat Faaliyetleri - 9.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde Anadolu’da inşa edilen cami, medrese, hastane, kervansaray, han, hamam gibi yapılardan bahsedilmekte ve ayrıca Selçuklularda yaygın olan sanat dalları hakkında bilgiler verilmektedir.

Konya’daki İnce Minare Medresesi, Karatay Medresesi ve Alaaddin Camii; Erzurum’da bulunan Çifte Minareli Medrese ve Ulu Camii; Sivas’ta bulunan Gök Medresesi, Sivas Darüşşifasi ve Ulu Camii; Kayseri-Sivas yolu üzerinde Sultan Han, Kayseri’deki Gevher Nesibe Hastahanesi, Antalya’daki Yivli Minare Camii, Karaman’daki Hatuniye Medresesi, Birgi’de bulunan Ulu Camii, Alanya’daki Kızıl Kule ve Tersane bu dönemin eserleri arasında yer almaktadır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Beylikleri dönemindeki din ve inanış ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde kullanılan dile ilişkin bilgiler verilmekte ve beylikler Döneminde Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçe kullanımına ilişkin fikirleri anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu Türk beylikleri döneminde yaşamış şair, bilim adamı ve düşünürler hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu