Sadrazam - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi yönetim sistemi anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde devlet yönetiminden sorumlu olan padişahların sahip olduğu haklardan bahsedilmektedir. Ayrıca devlet yönetiminde görev alacak kişinin Osmanlı soyundan gelmesi gerektiğine ve bu sistemin babadan oğla geçen yapıda olduğuna da değinilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde saray kültürünün gelişimi anlatılmaktadır. Sarayın, aynı zamanda devlet adamlarının yetiştirildiği bir okul olduğu da belirtilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu