Rutherford Deneyini İnceleyelim - 9. Sınıf

Kimya   Canlandırma

İlgili Konu Anlatımları

    9. Sınıf - Kimya
  • Bu konu anlatımında,  Thomson atom modeli, pozitif yüklü alan içerisinde dağınık olarak bulunan negatif yüklü elektronlar olarak gösterilmektedir.
  • Bu interaktif etkinlikte, atomu oluşturan taneciklerin olduğunu kanıtlamak için Crookes ve Thomson tarafından yapılan deneyler anlatılmakta ve elektronların doğasından da bahsedilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, atom modellerinin tarihsel serüveni, modellerin eksik yönleri ve sonradan gelen modellerle eksikliğin giderilmesi anlatılmıştır. Dalton atom modeli, Thomson atom modeli, Rutherford atom modeli, Bohr atom modeli ve modern atom teorisi ile atom modellerinin tarihsel gelişim süreci...
Lisego Tanıtım Videosu