Ridaniye Savaşı - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, I. Selim’in yapılan mücadelede 1517’de Memlükleri bozguna uğratması ve bunun sonucunda Baharat Yolu’nun kontrolünün sağlanması ile halifeliğin Osmanlı Devleti’ne geçmesiyle sonuçlanan süreç anlatılmaktadır.

1517 yılında Memlükler ile yaptığı Ridaniye Savaşı ile Osmanlı, Doğu Akdeniz'deki egemenlik alanını genişletmiştir.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Dulkadiroğulları ile Osman Devleti arasında 1515’te yapılan Turnadağı Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, bütün İslam dünyasını himayesi altına almak isteyen Yavuz Sultan Selim’in, Baharat Yolu üzerinde yer alan Mısır’ı almak için 1516’da Memlükler ile yaptığı mücadele anlatılmakta; Suriye’nin Osmanlılara katılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Bu konu anlatımında, I. Selim Döneminde Safevi Devleti ile Osmanlı Devleti arasında 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı’nın nedenleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
Lisego Tanıtım Videosu