Referans Açı Yardımı ile Ölçüsü 90°den Büyük Açıların Trigonometrik Oranlarını Bulma - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, referans açı ile ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgedeki açıların trigonometrik oranlarının nasıl bulunabileceği anlatılmaktadır.

Bir açının referans açısı, bitim kenarı ile x ekseni arasındaki dar açıdır. Ölçüsü 90°den büyük bir açı verildiğinde ilk olarak bu açının x-ekseni ile arasındaki dar açıya bakılır, bu açı asıl açımızın referans açısıdır. Referans açı üzerinden istenen trigonometrik değer hesaplanır, daha sonra bu değerin işaretine karar verebilmek için asıl açının koordinat düzleminde kaçıncı bölgede yer aldığı kontrol edilir, açı 2. bölgede ise sadece sinüs değeri, 3. bölgede ise tanjant ve kotanjant değerleri, 4. bölgede ise de sadece kosinüs değerinin pozitif olabileceği gözetilerek bulunan değerin işaretine karar verilir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu