Rasyonel Sayılar - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, rasyonel sayılar sayı doğrusu kullanılarak açıklanmaktadır.

İki tam sayının birbirine oranı şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Bütün tam sayılar iki tam sayının oranı şeklinde ifade edilebildiğinden, her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. 5 tam sayısı, 5/1, 10/2, 15/3, .... rasyonel sayılarına eşittir. Rasyonel sayılar sayı doğrusunda birbirine eşit bu sonsuz tane sayıdan o sayıları temsil eden bir tanesi kullanılarak gösterilir. 

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu