Rasyonel İfadelerle Çarpma ve Bölme İşlemi - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, rasyonel ifadelerle çarpma ve bölme işlemlerinin nasıl yapılacağı adım adım açıklanmaktadır.

Rasyonel ifadelerle çarpma işlemi yapılırken ilk olarak pay ve paydadaki ifadelerin tümü çarpanlarına ayrılır. Daha sonra pay ve paydadaki ortak çarpanlar sadeleştirilerek kalan ifadeler birbiri ile çarpılır. Rasyonel ifadelerle bölme işlemi yapılırken ilk olarak bölen ters çevrilip çarpan olarak yazılır. Sonrasındaki adımlar çarpma işlemi ile aynıdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu