Protistlerin Yararları - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, protistlerin, organizmalar ve ekosistemlerin sağlığını korumaktaki rolü anlatılmaktadır. Ayrıca, protistlerin gıda endüstrisinde kullanılma alanları ve ekosistemdeki otçul hayvanlar için oynadığı önemli rol açıklanmaktadır.

Protista alemindeki bir takson olan alglerin bir çeşidi olan bitkisel planktonlar, tek hücreli, fotosentetik organizmalardır. Planktonlar, hem deniz suyu hem de tatlı su ortamlarındaki besin zincirinin temelini oluşturur. Bu organizmalar, Dünya’daki oksijen döngüsünün vazgeçilmez parçalarıdır.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Protista âlemi ile ilgili olarak verilen; bu âlemde yer alan tüm canlılar ökaryottur, sadece heterotrof bireyler bulunur, bütün bireyleri tek hücreli canlılardır, ökaryot canlılar arasında en basit alemdir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çöz...
  • Bu konu anlatımında, protista âleminin tanımı yapılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, protista âleminde yer alan canlıların genel özellikleri belirtilmekte, protista âlemi sınıflandırılmaktadır. Her bir protist sınıfındaki canlıların özellikleri; hareket etme yöntemi, beslenme şekli, diğer canlılara ve ekosistemlere yönelik yarar ve zararları başlıkları üzerinden...
Lisego Tanıtım Videosu