Protista Âlemine Genel Bakış - 9.Sınıf

Biyoloji   Canlandırma

Bu konu anlatımında, protista aleminde yer alan canlıların genel özellikleri belirtilmekte, protista alemi sınıflandırılmaktadır. Her bir protist sınıfındaki canlıların özellikleri; hareket etme yöntemi, beslenme şekli, diğer canlılara ve ekosistemlere yönelik yarar ve zararları başlıkları üzerinden açıklanmaktadır.

Protistler, nemli topraklardan, hayvanların vücut sıvılarına kadar çok çeşitli yerlerde yaşar. Bu kadar geniş bir yaşam alanı olan protista alemi, altı grupta incelenir: kamçılılar, kök ayaklılar, silliler, algler ve cıvık mantarlar.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Protista âlemi ile ilgili olarak verilen; bu âlemde yer alan tüm canlılar ökaryottur, sadece heterotrof bireyler bulunur, bütün bireyleri tek hücreli canlılardır, ökaryot canlılar arasında en basit alemdir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çöz...
  • Bu konu anlatımında, protista âleminin tanımı yapılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, protista âleminde yer alan canlıların genel özellikleri belirtilmekte, protista âlemi sınıflandırılmaktadır. Her bir protist sınıfındaki canlıların özellikleri; hareket etme yöntemi, beslenme şekli, diğer canlılara ve ekosistemlere yönelik yarar ve zararları başlıkları üzerinden...
Lisego Tanıtım Videosu