Protist Çeşitlerinin Gözlemlenmesi - 9.Sınıf

Biyoloji   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte, altı farklı protist örneği; kendi besinini üretme, hücre dışında sindirim yapma, hareket etme gibi özellikler üzerinden, teşhis anahtarı kullanılarak deney yapma yoluyla sınıflandırılmaktadır. Protista alemindeki alt gruplar olan algler, sporlular, cıvık mantarlar, kamçılılar, silliler ve kök ayaklıların genel özellikleri açıklanmaktadır.

Cıvık mantarlar, hücre dışı sindirime gerek duyan, mantara benzeyen karasal protistlerdir. Sindirim enzimlerini hücre dışına salgılar ve sindirilmiş besinleri hücrenin içine alırlar. Bazıları çok hücreliyken bazıları da tek hücrelidir. Çoğu ölü organizmaları ayrıştırır, ancak bazıları hastalıklara neden olur.

İlgili Konu Anlatımları

    9.Sınıf - Biyoloji
  • ”Protista âlemi ile ilgili olarak verilen; bu âlemde yer alan tüm canlılar ökaryottur, sadece heterotrof bireyler bulunur, bütün bireyleri tek hücreli canlılardır, ökaryot canlılar arasında en basit alemdir, ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çöz...
  • Bu konu anlatımında, protista âleminin tanımı yapılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, protista âleminde yer alan canlıların genel özellikleri belirtilmekte, protista âlemi sınıflandırılmaktadır. Her bir protist sınıfındaki canlıların özellikleri; hareket etme yöntemi, beslenme şekli, diğer canlılara ve ekosistemlere yönelik yarar ve zararları başlıkları üzerinden...
Lisego Tanıtım Videosu