Protestanlık - 10.Sınıf

Tarih   Canlandırma

Bu konu anlatımında, reform hareketi'nin Almanya'da gelişmesi, Alman İmparatoru'nun Reform Hareketi'ni bastırma çalışmaları, bu çalışmaları protesto eden Luthercilerin ”Protestan” adını alması ve Almanya'da Reform Hareketi etrafında ortaya çıkan iç savaş ve savaşın sonuçları anlatılmaktadır.

Reform taraftarı hıristiyanlara protestan adı verildi.

İlgili Konu Anlatımları

    10.Sınıf - Tarih
  • Bu konu anlatımında, reform hareketi tanımlanmakta; hareketin Almanya'da ortaya çıkışı ve nedenleri; Avrupa'nın kalanına nasıl yayıldığı anlatılmaktadır.
  • Bu konu anlatımında, Katolik Kilisesi'nin otoritesinin azalmasına neden olan etmenler incelenmektedir. Bu etmenler arasında; Haçlı Seferleri'nin ekonomik ve politik nedenlerle kullanılması, Avrupa kentlerinin zenginleşmesi, kilise öğretilerinin gelişmekte olan bilimle çatışması ve Kilise'deki yozlaş...
  • Bu konu anlatımında, reformhareketi'nin Martin Luther öncülüğünde Almanya'da ortaya çıkması, matbaa sayesinde çoğaltılan yazılı eserler yoluyla yayılması, Kilise'nin tepkisini çekmesi ve Luther'in Almanya'dan sürülmesi anlatılmaktadır.
Lisego Tanıtım Videosu