Pozitif, Negatif, Sıfır ve Tanımsız Eğim - 9.Sınıf - 10.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, pozitif, negatif, sıfır ve tanımsız eğimin günlük hayatla olan ilişkisi anlatılmaktadır. 

Bir doğrusal fonksiyonda bağımsız değişken artarken bağımlı değişken de artıyorsa eğim pozitiftir; bağımsız değişken artarken bağımlı değişken azalıyorsa eğim negatiftir. Bağımsız değişken artarken, bağımlı değişken sabit kalıyorsa eğim sıfırdır, tam tersi oluyorsa yani bağımsız değişken sabit kalırken bağımlı değişken değişiyorsa eğim tanımsızdır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu