Polar ve Apolar Kovalent Bağ Uygulamaları - 9.Sınıf

Kimya   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte,  çeşitli atomlar kullanılarak polar ve apolar bağlar oluşturulması istenmektedir. Atomlar arasındaki elektronegatiflik farkıyla bağın polarlığı arasındaki ilişki sorgulanmaktadır.

Bir kimyasal bağdaki iki atomun elektronegatiflikleri birbirinden farklı olduğunda atomlar arasındaki elektron dağılımı eşit olmaz. Bu durum, polar bağ oluşmasına neden olur.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu