pH Skalası Kullanılarak Asitler ve Bazların Belirlenmesi - 9.Sınıf - 10.Sınıf

Biyoloji   İnteraktif Etkinlik

Bu interaktif etkinlikte, yedi adet farklı çözeltiye çeşitli işlemler uygulanarak, bu çözeltilerin bazik, asidik veya nötral olarak sınıflandırılması istenmektedir. Bu deneylerde pH kontrol kağıdı ve pH skalası kullanılmaktadır. Ayrıca açılan bir animasyonla, ayıraç kavramı tanımlanmakta; asidik, bazik ve nötral çözeltiler açıklanmaktadır.

Maddelerin hangilerinin asit, hangilerinin baz olduğunu belirleyebilmek için kullanılan kimyasal maddelere “ayıraç” adı verilir. Bu tür kimyasal maddeler, asitler ve bazlarla farklı şekilde etkileşir. Örneğin kırmızı turnusol kağıdı, bazik bir çözeltiyle temas ettiğinde maviye dönerken mavi turnusol kağıdı, asidik bir çözeltiyle temas ettiğinde kırmızıya döner.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu