Paragrafın Giriş Cümlesini Belirleme - 9.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerden, bir paragrafın başına gelebilecek cümlelerin seçilmesi beklenmektedir. Etkinliği takip eden konu anlatımında paragrafın yapısı ile ilgili bilgi verilmektedir.

İyi düzenlenmiş metinlerde her paragrafın konusu paragrafın ilk cümlesinde görülmektedir. Diğer cümleler bu cümleyi açıklamaya, genişletmeye yarar.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu