Özneyle İlişkisi Açısından Fiil Çatılarını Gruplandırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu konu anlatımında, verilen cümlelerdeki fiillerin, özneyle ilişkisi açısından düşünerek uygun fiil çatısıyla eşleştirilmesi beklenmektedir. Uygulamayı takip eden konu anlatımında, özne ile ilişkisi açısından fiil çatıları açıklanmakta ve örneklendirilmektedir.

Özne, fiilde anlatılan işi kendisi yapabilir (etken fiil), başkasının yaptığı işten etkilenebilir (edilgen fiil), işi kendisi yapıp yine ondan kendisi etkilenebilir (dönüşlü fiil), işi başkalarıyla birlikte ya da karşılıklı yapabilir (işteş fiil).

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu