Özneyle İlişkisi Açısından Fiil Çatılarını Gruplandırma - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, verilen cümlelerdeki fiillerin, özneyle ilişkisi açısından düşünerek uygun fiil çatısıyla eşleştirilmesi beklenmektedir.

Özne, fiilde anlatılan işi kendisi yapabilir (etken fiil), başkasının yaptığı işten etkilenebilir (edilgen fiil), işi kendisi yapıp yine ondan kendisi etkilenebilir (dönüşlü fiil), işi başkalarıyla birlikte ya da karşılıklı yapabilir (işteş fiil).

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu