Öznel ve Nesnel Anlatımın Özelliklerini Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu alıştırmada, öznel ve nesnel anlatımın özellikleri ile ilgili verilen cümlelerin doğruklarının belirlenmesi istenmektedir.

Doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişen, doğruluğu tartışılan düşüncelerin anlatıldığı yargılara “öznel yargı” denir. Bu yargıların kullanıldığı anlatıma da öznel anlatım denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu