Öznel, Nesnel, Doğrudan ve Dolaylı İfadeleri Belirleme - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Uygulama

Bu etkileşimde verilen cümlelerdeki öznel, nesnel, doğrudan veya dolaylı ifadelerin belirlenmesi istenmektedir. Etkinliği tamamlayan konu anlatımı bölümünde, öznel, nesnel, doğrudan ve dolaylı anlatım özellikleri açıklanmaktadır.

Bir anlatıcının kendi gördüklerini, duyu organlarıyla algıladıklarını ve deneyimlerini ifade etmek için başvurduğu anlatıma doğrudan anlatım denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu