Volkanizma- Konu Özeti - 9.Sınıf

Coğrafya   Konu Anlatımı

Bu konu anlatımında, magmatik faaliyetlerin yeryüzü şekillerine etki ederek oluşturdukları çukur, tepe gibi şekiller özet olarak anlatılmaktadır. 

Yer kabuğunun zayıf ve dirençsiz olan yerlerinden tektonik kırılmalar sonucu açığa çıkan ve tabakalarının arasına giren magma yüzeye çıkamaz ve farklı derinliklerde katılaşır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu