Özet - Sıfat Ve Sıfat Türleri - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, niteleme ve belirtme sıfatları, cümlelerdeki işlevlerine göre hem sıfat hem de zamir olarak kullanılabilen kelimeler açıklanmakta; pekiştirme sıfatları, sıfatlarda derecelendirmeyi sağlayan ekler ile sıfatların yapısı anlatılmaktadır.

İsmi türlü yönlerden belirten veya niteleyen kelimelere sıfat denir. Sıfatlar, niteleme sıfatları ve belirtme sıfatları olmak üzere iki grupta incelenir. Belgisizlik, işaret ve soru kelimeleri hem sıfat hem de zamir olabilir. Belgisizlik, işaret ve soru kelimeleri bir ismi belirtiyorsa sıfat, bir ismin yerine kullanılmışsa zamirdir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu