Özet - Mutlak Değer Kavramı ve Özellikleri - 9.Sınıf

Matematik   Canlandırma

Bu konu anlatımında, mutlak değer kavramı ile mutlak değerin özellikleri özetlenmektedir.

Sayı doğrusundaki bir x gerçek sayısının sıfıra (orijine) olan uzaklığı, bu sayının mutlak değeridir. x gerçek sayısının mutlak değeri IxI şeklinde gösterilir. Mutlak değer, uzaklık ölçüsü veya büyüklük belirttiğinden negatif olamaz. Bir sayının mutlak değeri ile o sayının ters işaretlisinin mutlak değeri birbirine eşittir; IxI = I-xI, hiçbir sayının mutlak değeri negatif olamaz; IxI ≥ 0, sayıların çarpımlarının mutlak değeri, sayıların mutlak değerleri çarpımına eşittir; IxyI = IxIIyI, sayıların bölümlerinin mutlak değeri, sayıların mutlak değerlerinin bölümüne eşittir; y ≠ 0 olmak üzere, Ix/yI = IxI/IyI, bir sayının tam sayı kuvvetinin mutlak değeri, sayının mutlak değerinin tam sayı kuvvetine eşittir; IxⁿI = IxIⁿ.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu