Özet - Mizahi Anlatım - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, mizahi metinlerin tanımı yapılmakta; genel özellikleri anlatılmaktadır. Bununla birlikte alay, hiciv ve kara mizahın benzer ve farklı yönleri anlatılmaktadır. Mizahın hangi ögelerle sağlandığı, güldürücü metinlerdeki kişi ve olayların alışılmış olandan farklı olma şekli açıklanmaktadır.

Gülmece unsurunu odak noktasına oturtan metinlerde kullanılan anlatım türüne mizahi anlatım denir.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu