Özet - Lirik Anlatımla Yazılmış Metinlerin Ortak Özellikleri - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerin ortak özellikleri, bu metinlerde kimin duygularından söz edildiği anlatılmaktadır. Bu anlatımla oluşturulmuş metinlerde kişi zamiri kullanımı, imge kullanımı ve kullanılan ahenk unsurları detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiirlerde kullanılır. Fakat bu durum, bu anlatım biçiminin diğer yazı türlerinde kullanılmayacağı anlamına gelmez. Bu anlatım cümle ve paragraflardan oluşan, roman, hikaye, tiyatro ve mensur şiir türlerinde de kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu