Özet - Lirik Anlatımla Yazılmış Metinlerdeki Dilin İşlevi Ve Özellikleri - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, öğrencilere, anlatım üzerine kurulan metin türleri, anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde söz ve söz öbeklerinin duygu değerleri anlatılmaktadır. Bu anlatımlarla oluşturulmuş metinlerde duyguların nasıl ve niçin yorumlandığı, metinlerde cümlelerin özellikleri, dilin hangi işlevlerinden yararlanıldığı açıklanmaktadır.

Coşku ve heyecana bağlı anlatımla oluşturulmuş metinlerde dil şiirsel(sanatsal) ve heyecana bağlı işlevinde kullanılır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu