Özet - İsim - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, isimlerin varlıklara verilişlerine göre, varlıkların sayılarına göre, karşıladıkları varlıkların niteliklerine göre ve yapılarına göre sınıflandırılması anlatılmakta; isimlerde küçültmenin cümleye kattığı anlamlar ve isimlerin cümlede farklı kelime türü olarak kullanılması açıklanmaktadır.

Kavramları, canlı veya cansız bütün varlıkları karşılayan kelimelere isim (ad) denir. İsimler, varlıklara verilişlerine göre özel isim ve cins isim olmak üzere ikiye ayrılırlar. Karşıladıkları varlıkların sayılarına göre tekil, çoğul isim ve topluluk ismi olmak üzere üçe ayrılırlar.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu