Özet - Emredici Anlatım - 10.Sınıf

Dil ve Anlatım   Konu Anlatımı

Bu konu özetinde, emredici anlatımla oluşturulmuş metin örneklerinin ortak özellikleri açıklanmaktadır. Emredici metinlerde çok kullanılan kelime ve kelime grupları, metinlerin hangi amaçlarla kullanıldığı, metinlerin sosyal hayatın içindeki yeri, anlatım türünde çok kullanılan şahıs zamirleri ve çekim ekleri anlatılmaktadır.

Emredici anlatımda amaç, okuyucuyu bir işi yapmaya, bir eylemde bulunmaya, bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamak; okuyucuya konuyla ilgili telkin ve öneride bulunmaktır.

İlgili Konu Anlatımları

Lisego Tanıtım Videosu